Go86 Club [Event] Nạp thẻ hôm nay - Nhận ngay Code Vip
Go86 Club [Event] Nạp thẻ hôm nay - Nhận ngay Code Vip
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

😁 𝑯𝒂𝒚 𝑪𝒉𝒐̛𝒊 𝑮𝒐 – 𝑪𝒐𝒅𝒆 Đ𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖̛́ Đ𝒂̂𝒖 👌

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 9h00 ngày 20/11 – 22h ngày 20/11

😛 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

🗞 L.i.k.e sh.a.r.e bài viết
🗞 Cmt ảnh nạ.p thẻ hôm nay + t.a.g 5 bạn cùng chơi
🗞 Làm mã thẻ nhận code nào

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

🏝 Code 10k – 50k dành cho các bạn hoàn thành đúng đủ

⁉️ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

🥁 Không lấy ảnh người chơi khác
🥁 Cmt 1 lần và không chỉnh sửa
🥁 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây